Skip Navigation

Najczęściej Zadawane Pytania

Jaki wygląda uzyskiwanie pożyczki?

Pożyczka w Rapidamoney jest szybka i łatwa!

Pierwszy krok to wypełnienie i podpisanie online naszego 5-cio minutowego formularza zgłoszeniowego. Po zaakceptowaniu zgłoszenia wysyłamy link dla gwaranta. Gwarant wypełnia i podpisuje swoją część aplikacji.

Pożyczkobiorca wraz z gwarantem proszeni są również o wypełnienie prostego formularza online dotyczącego dochodów oraz miesięcznych wydatków. Pomaga nam to upewnić się, że obydwie osoby będą w stanie spłacać raty kredytu.

Krok drugi to krótka rozmowa telefoniczna z Pożyczkobiorcą oraz gwarantem, w celu potwierdzenia szczegółów i upewniena się, że obie strony rozumieją swoje obowiązki. Pożyczki staramy się wypłacać w ciągu 48 godzin od momentu akceptacji gwaranta. Pieniądze są wpłacane na rachunek bankowy gwaranta, który przekazuje pieniądze Pożyczkobiorcy.

Jakie są kryteria kredytobiorcy?

W Rapida Money nie osądzamy cię na podstawie historii kredytowej!

Pożyczka może być przyznana osobie w wieku 18 - 75 lat, która posiada status rezydenta, czyli zamieszkuje na terenie Polski . Pożyczkobiorca nie może być w trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz musi wykazać zdolność do pokrycia miesięcznej raty. Potrzebny będzie również znajomy lub członek rodziny, który zgodzi się być Twoim gwarantem.

Jak wypełnić część aplikacji należącej do gwaranta?

Po wypełnieniu części aplikacji należącej do pożyczkobiorcy wysyłamy link, który należy przekazać gwarantowi, który następnie zostanie poproszony o wypełnienie podstawowych informacji o sobie.

W ramach weryfikacji przed wypłatą pożyczki, upewniamy się że gwarant jest stabilny finansowo i nie miał w przeszłości problemów ze spłatą zobowiązań.

Przeprowadzamy również rozmowę telefoniczną z gwarantem, w celu upewnienia się, że zrozumiał on swoje obowiązki i jest w stanie pokryć raty pożyczki jeśli pożyczkobiorca nie dokona zapłaty.

Czy mogę uzyskać kredyt bez gwaranta?

Rapidamoney nie udziela pożyczek bez gwaranta. Gwarant oznacza dla nas, że jesteś godny zaufania bez względu na twoją historię kredytową.

Ile trzeba czekać na wypłatę kredytu?

Zawsze robimy wszystko co w naszej mocy, aby pożyczka została wypłacona tak szybko jak jest to możliwe. Większość pożyczek wypłacamy w ciągu 48 godzin. Jeśli Ty i Twój gwarant ukończycie aplikację online i wszystkie procesy weryfikacyjne odbędą się bez problemu, możemy wypłacić pożyczkę w ciągu 24 godzin. Po wypełnieniu formularzy aplikacyjnych przeprowadzamy krótką rozmowę z Tobą i Twoim gwarantem. Im szybciej to nastąpi tym szybciej będziemy mogli wypłacić pieniądze.

Czynniki spowalniające proces aplikacji:

  1. Niemożność skontaktowania się z tobą lub twoim gwarantem.
  2. Złożenie aplikacji podczas weekendu lub w okresie świątecznym.
  3. Konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów, takich jak dowód tożsamości lub wyciąg z konta bankowego.

Jak szybko gwarant zostanie poinformowany o niedokonanej płatności?

Natychmiastowo skontaktujemy się z Pożyczkobiorcą oraz Gwarantem jeżeli nie otrzymamy płatności w dniu ustalonej raty. Musimy od razu poinformować gwaranta w momencie opóźnienia w płatności, ponieważ ponosi on taką samą odpowiedzialność za terminową spłatę rat jak pożyczkobiorca.

Dlaczego pożyczka wpłacana jest na konto gwaranta?

Kiedy pożyczka zostanie zatwierdzona, pieniądze przelewane są na konto gwaranta w celu zapobieżenia oszustwu i upewnienia się, że jest on świadomy swoich obowiązków. Gwarant przekazuje pożyczkobiorcy pieniądze przelewem bankowym, czekiem lub gotówką.

Kto może zostać gwarantem?

Gwarantem może zostać każdy, kto dobrze zna pożyczkobiorcę i ufa że jest on w stanie terminowo spłacać pożyczkę. Gwarant powinien być osobą w wieku 21 - 75 lat, która jest w stanie wykazać, że nie miała problemów ze spłatą zobowiązań w przeszłości. Gwarant jest odpowiedzialny za uiszczanie rat, w momencie gdy pożyczkobiorca nie dokona płatności, dlatego też musi być osobą finansowo stabilną.

Na czym polega odpowiedzialność gwaranta?

Jeżeli pożyczkobiorca z jakiegokolwiek powodu zdecyduje się nie dokonać płatności, to gwarant musi natychmiastowo uregulować zaległą ratę. W przypadku gdy pożyczkobiorca zbankrutuje, nie będzie płacił lub umrze, to Gwarant ponosi całkowita odpowiedzialność za spłatę miesięcznych rat aż pożyczka zostanie spłacona.

Przy podejmowaniu decyzji o zostaniu gwarantem, sugerujemy zadanie sobie następujących pytań:

  • Czy wierzysz że pożyczkobiorca jest w stanie dokonać wszystkich spłat w terminie?
  • Czy stać Cię na miesięczną spłatę kredytu?
  • Czy jesteś gotów dokonać płatności w imieniu pożyczkobiorcy, w razie gdy nie wywiąże się on ze swojej umowy?