Skip Navigation

Regulamin Strony Internetowej

 1. O Nas

  Administratorem tej strony internetowej jest Rapida spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647952. Nasza siedziba znajduje się przy ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, nasz adres email: czesc@rapidamoney.pl. Rapida Sp. z o.o. jest częścią grupy kapitałowej The Richmond Group.

 2. Korzystanie ze strony internetowej

  Poprzez korzystanie z tej strony internetowej, akceptujesz niniejszy Regulamin oraz zobowiązujesz się do jego przestrzegania. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z jego postanowień, powinieneś natychmiast opuścić naszą stronę.

  Niniejsza strona internetowa obejmuje tylko te treści i podstrony, do których bezpośrednie odesłania zawarto na stronie głównej.

  Zabronione jest korzystanie z naszej strony internetowej do celów sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.

  W skrócie:

  Używając naszej strony akceptujesz ten Regulamin w całości.

  Treści zawarte na naszej stronie internetowej są regularnie aktualizowane, w związku z czym w czasie wprowadzania poważniejszych zmian, niekiedy dostęp do strony może być ograniczony. Dołożymy wszelkich starań, aby niedogodności z tym związane ograniczyć do minimum.

  Możemy ograniczyć Ci możliwość korzystania z tej strony lub odmówić dostępu do niej do czasu wyjaśnienia powstałych wątpliwości, jeśli poweźmiemy uzasadnione podejrzenie, że nie przestrzegasz Regulaminu lub korzystasz z naszej strony w celach niezgodnych z prawem, w tym (ale nie wyłącznie) w celu oszustwa, nadużycia lub innego działania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego.

  Mamy prawo do zmiany zawartości strony lub tego Regulaminu. Zmiany dokonamy w taki sposób, że umieścimy wiadomość o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie jego zmian i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający indywidualne konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W każdym momencie możemy też zawiesić dostęp do naszego serwisu bez wskazania przyczyny lub zaprzestać utrzymywania i aktualizowania jej treści.

  W skrócie:

  Jeśli nie używasz tej strony zgodnie z Regulaminem, możemy odmówić Ci dostępu do niej. O zmianach Regulaminu dowiesz się ze strony głównej, a jeżeli jesteś pożyczkobiorcą – dostaniesz odrębną wiadomość e-mail.

 3. Dostępność

  Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić kompatybilność naszej strony z szeroką gamą komputerów i przeglądarek. Stronę możesz obsługiwać na następujących systemach:

  • sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,
  • przeglądarki obsługującej HTML5 i CSS3 (Internet Explorer 10 (lub nowszej wersji), Mozilla Firefox 21.0 (lub nowszej wersji) albo Google Chrome 34 (lub nowszej wersji),
  • JavaScript (dla niektórych treści).

 4. Rodzaj i zakres usług

  Przez naszą stronę internetową możesz założyć swoje prywatne konto użytkownika, za pomocą którego będziesz mógł zawrzeć umowę pożyczki lub skorzystać z innych proponowanych przez nas usług.

  Dla wszelkich produktów i usług, jakie mamy w swojej ofercie posiadamy odrębne regulaminy lub ogólne warunki umowy (OWU), które szczegółowo określają nasze oraz Twoje prawa i obowiązki - dla każdej z tych umów.

  W skrócie:

  Jeśli weźmiesz u nas pożyczkę ogólne warunki umowy pożyczki (OWU) wyrażone w odrębnym dokumencie będą miały zastosowanie dla tej umowy.

 5. Poprawność informacji

  Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były zawsze aktualne, jeśli więc zauważysz jakieś nieścisłości, poinformuj nas o tym.

  Nie ponosimy natomiast odpowiedzialności za treści zamieszczane przez osoby trzecie. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze takich treści, będziemy zobowiązani do ich niezwłocznego usunięcia.

  Nie możemy także zapewnić, że wszystkie zamieszczone na stronie informacje są dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb, ponieważ strona ma jedynie charakter ogólnoinformacyjny i jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców.

  W skrócie:

  Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczane na naszej stronie internetowej przez osoby trzecie.

 6. Nagrywanie rozmów

  Aby upewnić się, że nasi pracownicy utrzymują wysokie standardy świadczenia usług, jak również dla celów szkoleniowych, możemy nagrywać i monitorować niektóre z naszych rozmów telefonicznych. Zostaniesz o tym poinformowany każdorazowo na początku rozmowy telefonicznej.

  W skrócie:

  Nasze rozmowy telefoniczne przeważnie są nagrywane.

 7. Opinie/uwagi/reklamacje klientów

  Zawsze zależy nam na satysfakcji naszych klientów. Uważamy, że wszelkie opinie, uwagi czy reklamacje mogą być cennym źródłem informacji i wykorzystujemy je w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług, co z kolei przekłada się na zadowolenie naszych klientów. Dzieląc się z nami swoimi uwagami lub składając reklamację dajesz nam cenną możliwość zażegnania sporów oraz wprowadzania dalszych korzystnych zmian i tym samym polepszenia naszych usług dla Ciebie oraz innych klientów.

  Swoje opinie, uwagi, pomysły, skargi lub reklamacje możesz przekazać nam w następujący sposób:

  • poprzez kontakt telefoniczny;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: czesc@rapidamoney.pl
  • wysyłając list na adres Rapida Sp. z o.o. ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.

  Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

  Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana lub na adres e-mail, który został podany jako adres kontaktowy.

  W skrócie:

  Jeśli masz uwagi lub chcesz złożyć reklamację co do naszych usług, poinformuj nas o tym, a postaramy się znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie.

 8. Produkty i usługi oferowane przez podmioty zewnętrzne

  Zamieszczając na naszej stronie przekierowania do innych stron nie popieramy żadnych produktów lub usług reklamowanych na nich, a jedynie chcemy pomóc Ci znaleźć informacje, które ewentualnie mogą okazać się dla Ciebie użyteczne (choć może być inaczej). Ze wskazanych przekierowań korzystasz na własne ryzyko, a my nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść czy bezpieczeństwo dopóki działamy w dobrej wierze. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość tych stron.

  W skrócie:

  Powiązaliśmy tę stronę z innymi stronami, które mogą okazać się dla Ciebie użyteczne. Jeśli jednak tak nie było, nie obwiniaj nas za to.

 9. Przekierowania do naszej strony

  Nie możesz zamieszczać przekierowań do naszej strony internetowej bez naszej uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.

  W skrócie:

  Prosimy, nie zamieszczaj nigdzie przekierowań do naszej strony zanim nie wyrazimy na to zgody.

 10. Wyłączenie odpowiedzialności

  Nie ponosimy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju, w tym bezpośrednie lub pośrednie, straty i utracone korzyści (w tym utratę zysków, utratę przychodów, korzystanie z pieniędzy, utratę przewidywanych oszczędności, utratę działalności gospodarczej lub towarów, utratę wartości firmy, utratę możliwości użytkowania, utratę lub uszkodzenie danych lub innych informacji, przestojów lub kosztów uzyskania produktów lub usług zastępczych) poniesione w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z tej strony internetowej, lub w związku z jakimkolwiek błędem, pominięciem, wadą, wirusem komputerowym lub awarią systemu albo utratą jakichkolwiek zysków, wartości firmy lub reputacji, chyba, że szkoda powstała na skutek Naszego umyślnego działania lub zaniechania.

  Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że ta strona jest wolna od wirusów komputerowych, robaków lub innego złośliwego oprogramowania lub programów, które mogą w jakikolwiek sposób uszkodzić działanie Twojego komputera.

  W skrócie:

  Czasami coś pójdzie nie tak jak powinno. Nie ponosimy odpowiedzialności, chyba że szkodę wyrządzimy Ci umyślnie.

  Ani Ty, ani my nie będziemy odpowiedzialni za nieprzestrzeganie tego Regulaminu, jeśli wynika ono z okoliczności od nas niezależnych, w tym na skutek działania siły wyższej.

  W skrócie:

  Czasami rzeczy dzieją się niezależnie od naszej woli, nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

 11. Odszkodowanie

  Zobowiązujesz się do wypłaty nam pełnego odszkodowania, jeśli poniesiemy jakiekolwiek straty związane z nielegalnym lub w inny sposób niewłaściwym użytkowanej przez Ciebie tej strony.

  W skrócie:

  Używaj naszej strony w sposób rozsądny i odpowiedzialny, a wszystko będzie w porządku.

 12. Bezpieczeństwo

  Pamiętaj, aby zawsze dokładać należytej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim uzyskania możliwości dostępu do Twojego konta. Jesteś jedyną osobą uprawnioną do korzystania z niego.

  Pamiętaj też, że wiadomości email nie są bezpiecznym środkiem komunikacji dopóki ich treść nie jest zaszyfrowana.

  W skrócie:

  Zawsze dbaj o to, aby osoby trzecie nie miały możliwości uzyskania danych pozwalających na dostęp do Twojego konta.

 13. Prawa autorskie

  Prawa autorskie i inne prawa dotyczące własności intelektualnej chronią zawartość i wygląd tej strony. Dotyczy to nie tylko treści tekstowej, ale przykładowo również oprogramowania, danych, formularzy, dźwięku, muzyki, grafiki, animacji, logo i wideoklipów. Kopie treści zawartych na naszej stronie możesz drukować wyłącznie na własny użytek. Skopiowanie, użycie czy wydrukowanie jakichkolwiek materiałów w celach komercyjnych lub sprzecznych z prawem czy dobrymi obyczajami jest zakazane. Jeśli już drukujesz informacje, dane, teksty lub formularze, nie wolno Ci ich modyfikować lub dokonywać w nich jakichkolwiek zmian, pominięć czy usuwać lub zasłaniać niektórych elementów, w szczególności logo, nazw lub innych oznaczeń własności intelektualnej.

  Ta strona zawiera informacje, które są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Żadna część tej strony nie może być kopiowana, powielana lub tłumaczona na inny język bez uprzedniej pisemnej zgody Rapida sp. z o.o.

  W skrócie:

  Poświęciliśmy masę czasu i wysiłku, aby stworzyć tę stronę, uszanuj to i nie kopiuj jej.

 14. Polityka prywatności

  Abyśmy mogli utworzyć dla Ciebie konto użytkownika, które pozwoli Ci na zawarcie z nami umowy pożyczki lub skorzystanie z innych oferowanych przez nas usług, będziesz musiał przekazać nam następujące dane:

  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Adres zameldowania
  • Adres email
  • Numer telefonu
  • Numer PESEL
  • Datę urodzenia
  • Numer dowodu Osobistego

  Założenie oraz utrzymanie konta użytkownika za pośrednictwem naszego serwisu jest bezpłatne. Konto możesz usunąć samodzielnie w dowolnym czasie, chyba że jesteś już stroną umowy pożyczki lub korzystasz z innych dostępnych w naszym serwisie usług, które mogą wymagać utrzymania konta w okresie trwania umowy.

  Strona umożliwia też skontaktowanie się z nami poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego, co wymaga podania następujących danych osobowych.

  • Imię i nazwisko
  • Adres email
  • Numer telefonu

  Zobowiązujemy się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania Twoich danych osobowych innym podmiotom bez Twojej zgody, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo. Dane osobowe użytkowników traktowane są przez nas jako dane poufne.

  Wszelkie swoje dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie, jednak jeśli decydujesz się na korzystanie z naszych usług, tym samym zgadzasz się na nasze warunki.

  Masz prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie.

  W skrócie:

  Wszelkie dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z prawem.

  Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

 15. Zabezpieczenie danych

  Dane które udostępniasz w nam w formularzach chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo posiadamy wdrożone środki organizacyjne i techniczne mające na celu skuteczną ochronę danych przed wglądem osób trzecich.

  W przypadku chęci zmiany bądź usunięcia danych osobowych, skontaktuj się z nami za pomocą wiadomości e-mail: czesc@rapidamoney.pl bądź telefonicznie +48 222 922 291.

 16. Udostępniania Danych

  Poniższy fragment ma zastosowanie dla każdego wnioskodawcy oraz Pożyczkobiorcy

  My oraz pozostałe podmioty wchodzące w skład naszej grupy lub niektóre inne wybrane przez nas organizacje - będziemy mogli wykorzystywać przekazane przez Ciebie dane osobowe w celu weryfikacji składanych przez Ciebie wniosków. Zgadzasz się, że możemy gromadzić oraz przetwarzać, za pomocą komputerów lub w inny dogodny sposób, wszelkie informacje, jakie zbieramy o Tobie w wyniku zawarcia między nami wszelkich umów.

  W razie potrzeby, dla każdego z powyższych celów, jak również, aby zapobiec oszustwom oraz praniu brudnych pieniędzy, możemy udostępnić Twoje dane osobowe uprawnionym do tego organom, innych członków naszej grupy, odpowiednim biurom mającym na celu zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw lub komukolwiek na kogo przeniesiemy nasze prawa i obowiązki z tytułu zawartych z Tobą umów. Możemy także udostępnić Twoje dane osobowe innym podmiotom (takim jak agencje mailingowe), które wykonują dla nas pewne aspekty dotyczące kwestii administracyjnych przy wykonywaniu zawartych z Tobą umów.

  Możemy ujawnić dostarczone nam informacje i szczegóły przebiegu Twojej pożyczki (w tym między innymi sporów, zaległości i postępowań sądowych) Twojemu Gwarantowi. Możemy także przedstawić informacje o Twoich płatnościach osobie, która nam Ciebie przedstawiła (np. pośrednik kredytowy lub osoba działająca w ramach naszego schematu "poleć znajomego"). Wszystkie kraje w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), który obejmuje Polskę, mają podobne standardy ochrony prawnej dotyczące danych osobowych. Niektóre nasze usługi mogą też być świadczone przez ośrodki znajdujące się poza EOG, których standardy w zakresie ochrony danych osobowych odbiegają od polskich. Wszędzie tam, gdzie wymieniamy informacje z podmiotami zagranicznymi, zapewnimy aby wyraziły one zgodę na stosowanie równoważnych poziomów ochrony, jak te stosowane przez nas. Gdyby nie było to możliwe - na przykład z powodu wymogów prawnych ujawniania niektórych informacji - zapewnimy, aby udostępnianie tych informacji było zgodne z prawem.

  Jeśli napiszesz do nas z zapytaniem, masz prawo otrzymać od nas kopię informacji o Tobie, które są w naszym posiadaniu. Możesz skorzystać z tego prawa raz na 6 miesięcy.

  Jeśli chcesz otrzymać szczegółowe informacje na temat odpowiednich podmiotów mających na celu zapobieganie oszustwom i ściganie przestępstw, skontaktuj się z nami pod adresem: Rapida Sp. z o.o. ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, jeśli

  Poniższy fragment ma zastosowanie do gwaranta lub potencjalnego gwaranta

  My oraz pozostałe podmioty wchodzące w skład naszej grupy lub niektóre inne wybrane przez nas organizacje - będziemy mogli wykorzystywać przekazane przez Ciebie dane osobowe w celu weryfikacji wniosków oraz pożyczek dla Pożyczkobiorcy. Zgadzasz się, że możemy gromadzić oraz przetwarzać, za pomocą komputerów lub w inny dogodny sposób, wszelkie informacje, jakie zbieramy o Tobie w wyniku zawarcia między nami wszelkich umów.

  W razie potrzeby, dla każdego z powyższych celów, jak również, aby zapobiec oszustwom oraz praniu brudnych pieniędzy, możemy udostępnić Twoje dane osobowe uprawnionym do tego organom, innych członków naszej grupy, odpowiednim biurom mającym na celu zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw lub komukolwiek na kogo przeniesiemy nasze prawa i obowiązki z tytułu zawartych z Tobą umów. Możemy także udostępnić Twoje dane osobowe, informacje nam dostarczone oraz szczegóły dokonanych przez Ciebie płatności Pożyczkobiorcy. Niektóre informacje możemy przekazać również innym podmiotom (takim jak agencje mailingowe), które wykonują dla nas pewne aspekty dotyczące kwestii administracyjnych przy wykonywaniu zawartych z Tobą umów.

  Możemy ujawnić dostarczone nam informacje i szczegóły przebiegu spłat na Twoim koncie osobie, która przedstawiła nam Pożyczkobiorcę (np. pośrednikowi kredytowemu lub osobie działającej w ramach naszego schematu "poleć znajomego"). Wszystkie kraje w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), który obejmuje Polskę, mają podobne standardy ochrony prawnej dotyczące danych osobowych. Niektóre nasze usługi mogą też być świadczone przez ośrodki znajdujące się poza EOG, których standardy w zakresie ochrony danych osobowych odbiegają od polskich. Wszędzie tam, gdzie wymieniamy informacje z podmiotami zagranicznymi, zapewnimy, aby wyraziły one zgodę na stosowanie równoważnych poziomów ochrony jak te stosowane przez nas. Jeśli zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do ujawnienia informacji - zawsze zapewnimy, aby ich udostępnianie było w pełni legalne.

  Jeśli napiszesz do nas z zapytaniem, masz prawo otrzymać od nas kopię informacji o Tobie, które są w naszym posiadaniu.

  W skrócie:

  Wszelkie dane osobowe oraz informacje o Tobie będziemy przetwarzać zgodnie z prawem.

 17. Biura informacji kredytowej i gospodarczej

  Poniższy fragment ma zastosowanie dla każdego wnioskodawcy oraz Pożyczkobiorcy

  Kiedy złożysz u nas wniosek o udzielenie pożyczki, przyjrzymy się Twojej historii kredytowej, możemy też skontaktować się z Biurem Informacji Kredytowej S.A. oraz biurami informacji gospodarczej, które udostępnią nam informacje o Tobie. Takie działania mają na celu zweryfikowanie Twojej tożsamości oraz Twoich uprawnień do uzyskania kredytu. Nie używamy tych informacji aby stworzyć opinię kredytową na Twój temat. Wskazane podmioty dodadzą szczegóły naszych poszukiwań do swoich baz danych dotyczących Twojej osoby, będą również dodawać do swoich baz danych szczegóły dotyczące zawartej z nami umowy pożyczki, dokonywanych na tej podstawie płatności oraz wszelkie informacje dotyczące nieterminowych wpłat czy niewłaściwego wykonywania zawartej umowy w inny sposób. Bazy danych zawierające informacje dotyczące Twojej osoby będą dostępne dla innych uprawnionych podmiotów, które zwrócą się do nich z zapytaniem.

  W czasie gdy jesteś naszym klientem, możemy przeprowadzać dodatkowe wyszukiwania informacji kredytowych, aby zarządzać Twoim kontem. Biuro Informacji Kredytowej oraz biura informacji gospodarczej nie będą dodawać do swoich baz danych informacji o tych dodatkowych wyszukiwaniach.

  W przypadku, gdy podasz nieprawdziwe lub niedokładne informacje, a my będziemy podejrzewać możliwość popełnienia przestępstwa, odnotujemy to i zgłosimy odpowiednim organom, w szczególności zobowiązani będziemy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w policji lub w prokuraturze.

  Jeśli chcesz otrzymać szczegółowe informacje na temat odpowiednich biur informacji gospodarczej z którymi wymieniamy informacje o Tobie, skontaktuj się z nami pod adresem: Rapida Sp. z o.o. ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.

  Masz prawo wglądu we wskazane wyżej informacje. Biuro Informacji Kredytowej oraz biura informacji gospodarczej będą używać Twoich danych także w celach statystycznych dotyczących kredytów.

  W skrócie:

  W celu ochrony naszych interesów wymieniamy informacje z Biurami Informacji Kredytowej i biurami informacji gospodarczej.

  Poniższy fragment ma zastosowanie do gwaranta lub potencjalnego gwaranta

  Kiedy złożysz u nas wniosek o przystąpienie do długu w roli Gwaranta, przyjrzymy się Twojej historii kredytowej, możemy też skontaktować się z Biurem Informacji Kredytowej S.A. oraz biurami informacji gospodarczej, które udostępnią nam informacje o Tobie. Wskazane podmioty nie będą dodawać szczegółów naszych wyszukiwań do swoich baz danych dotyczących Twojej osoby, ale mogą dodać informacje dotyczące niewłaściwego wykonywania zawartej z nami umowy. Bazy danych zawierające informacje dotyczące Twojej osoby będą dostępne dla innych uprawnionych podmiotów które zwrócą się do nich z zapytaniem. Informacje przechowywane o Tobie przez Biura Informacji Kredytowej i biur informacji gospodarczej mogą być już powiązane z wpisami dotyczącymi Twoich partnerów. Dla celów niniejszego zgłoszenia, możesz być traktowany jako podmiot powiązany finansowo, a Twoja aplikacja zostanie wtedy oceniona w odniesieniu do wszelkich powiązanych podmiotów.

  W czasie gdy jesteś naszym klientem, możemy przeprowadzać dodatkowe wyszukiwania informacji kredytowych, aby zarządzać Twoim kontem. Biuro Informacji Kredytowej oraz biura informacji gospodarczej nie będą dodawać do swoich baz danych informacji o tych dodatkowych wyszukiwaniach.

  W przypadku, gdy podasz nieprawdziwe lub niedokładne informacje, a my będziemy podejrzewać możliwość popełnienia przestępstwa, odnotujemy to i zgłosimy odpowiednim organom, w szczególności zobowiązani będziemy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w policji lub w prokuraturze.

  Masz prawo wglądu we wskazane wyżej informacje. Biuro Informacji Kredytowej oraz biura informacji gospodarczej będą używać Twoich danych także w celach statystycznych dotyczących kredytów.

  Jeśli chcesz otrzymać szczegółowe informacje na temat odpowiednich biur informacji gospodarczej, z którymi wymieniamy informacje o Tobie, skontaktuj się z nami pod adresem: Rapida Sp. z o.o. ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.

  W skrócie:

  W celu ochrony naszych interesów wymieniam informacje z Biurami Informacji Kredytowej oraz biurami informacji gospodarczej.

 18. Prawo właściwe

  Ten regulamin podlega prawu polskiemu, a Ty zgadzasz się, że wszelkie polskie sądy mają wyłączną jurysdykcję w celu rozstrzygania wszelkich spraw lub sporów wynikających z korzystania z tej strony internetowej oraz tego Regulaminu.

  Niniejsza strona jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych w Polsce. Nawet, jeśli zdecydujesz się na dostęp do tej witryny z innych miejsc, to Twoim obowiązkiem jest przestrzegać prawa Polskiego.

  Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się niezgodne z prawem, nie będzie ono wiążące. Regulamin będzie wtedy obowiązywał w zakresie, w jakim może być wykorzystany z pominięciem sprzecznego z prawem przepisu.

  W skrócie:

  Ubiegaj się o udzielaną przez nas pożyczkę tylko, jeśli jesteś osobą fizyczną zamieszkującą w Polsce.

 19. Pliki cookies

  Pliki ‘cookies’ w Internecie są bardzo popularne. Są przechowywane na wszystkich komputerach i nie zagrażają Twojemu systemowi. Cookies są zwyczajnie wykorzystywane do przechowywania lub zebrania informacji o stronie internetowej.

 20. Używamy plików cookies do:

  zebrania informacji dotyczących wyszukiwań klienta na stronie internetowej i aby ją wspomagać i ocenić skuteczność naszej reklamy i promocji

  Nie używamy plików cookies, aby śledzić użytkownika po opuszczeniu naszej strony oraz nie przechowujemy za ich pomocą prywatnych informacji, które mogłyby być przejęte lub przeczytane przez inne podmioty. Nie sprzedajemy lub w inny sposób rozpowszechniamy informacji z plików cookies bez Twojej wcześniejszej zgody.

  Rapida sp. z o.o. wykorzystuje pliki GIF lub znaczniki pikseli, dostarczane przez naszą agencję reklamową, które pomagają zarządzać naszą reklamą online. Ta informacja nie pozwala na zidentyfikowanie osoby, a w szczególności nie zawiera imienia i nazwiska, adresu, numer telefonu, itp. Używamy zarówno naszych własnych i partnerskich plików cookies jedynie do wspierania tych działań.

  W skrócie:

  Abyś mógł sprawnie korzystać z naszej strony potrzebujemy Twojej zgody na korzystanie z plików cookies.